Rólunk

Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy tagjai és más személyek részére különböző szabadidő-és tömegsporttal kapcsolatos eseményeket, rendezvényeket szervezzen.
Fő feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a rendészeti szakmai munkavégzés segítése a sport biztosította lehetőségekkel.
Fő célunk az élményt nyújtó mozgásformák előtérbe helyezése, hozzájárulás a személyiség pozitív fejlesztéséhez, az egyéniség megerősítéséhez, valamint a sportkapcsolatok fejlesztése.
A cél megvalósulása érdekében:

  • biztosítjuk különböző szakosztályaink tagjai részére a foglalkozásokon, eseményeken történő részvételt, sportolási lehetőségeket
  • külön figyelmet fordítunk az önvédelmi ismeretek elsajátítására
  • fontosnak tartjuk a más oktatási, sport és társadalmi szervezetekkel való együttműködést, valamint a különböző sportszervezetekkel kialakított jó kapcsolatok fenntartását

Egyesületünk törekszik arra, hogy az iskolákkal együttműködve megismertesse a diákokat a mozgás örömével. E célból együttműködési szerződést kötöttünk a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziummal, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolával, valamint a Handler Nándor Szakképző Iskola. Ezen iskola diákjai közösségi szolgálat keretében segítőként részt vehetnek az általunk szervezett különböző versenyek lebonyolításában.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.